Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - województwo: świętokrzyskie

 

ŚWIĘTOKRZYSKA RADA WOJEWÓDZKA SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Mec. Andrzej Szejna – przewodniczący

Edyta Parandyk – sekretarz

Członkowie Rady: przejdź do strony: http://swietokrzyskie.sld.org.pl/wladze_regionalne.html 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Pod kierownictwem przewodniczącego ŚRW SLD

(przejdź do strony: http://swietokrzyskie.sld.org.pl/wladze_regionalne.html)

 


 

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

– przewodniczący

 (przejdź do strony: http://swietokrzyskie.sld.org.pl/wladze_regionalne.html) 

WOJEWÓDZKI SĄD PARTYJNY

– przewodniczący

(przejdź do strony: http://swietokrzyskie.sld.org.pl/wladze_regionalne.html)

 


 

RADY POWIATOWE:

 

powiat buski:

– przewodnicząca

– sekretarz

 

Powiat kazimierski:

Marek Olejarski - przewodniczący

Czernik Marek - sekretarz

 

Powiat jędrzejowski:

Filip Rafał – przewodniczący

Kot Janusz – sekretarz

 

powiat kielecki:

Szymon Jarzyna – przewodniczący

Chabik Bogdan - sekretarz

 

miasto Kielce (na prawach powiatu):

Chłodnicki Marcin – przewodnicząca

Leśko Katarzyna - sekretarz

 

Powiat konecki:

Robert Plech – przewodniczący

Kowalczyk Zbigniew - sekretarz

 

powiat opatowski:

Andrzej Batóg  – przewodnicząca

Stefański Dariusz - sekretarz

 

powiat ostrowiecki:

Józef Grabowski  – przewodniczący

Halina Zytek - p.o. sekretarz

 

powiat pińczowski:

Roman Szczygieł  – przewodniczący

- sekretarz

 

powiat sandomierski:

Marcin Ciszkiewicz  – przewodniczący

Chorąży Marianna - sekretarz

 

powiat skarżyski:

Pejas Artur– przewodniczący

Kinga Bulska - sekretarz

 

powiat starachowicki:

Sylwester Kwiecień – przewodniczący

Wojciech Petrus  - sekretarz

 

powiat staszowski:

Jacek Skórski – przewodniczący

Jakub Kaczmarek - sekretarz

 

powiat włoszczowski:

Zbigniew Krzysiek  – przewodniczący

Tadeusz Burdzyński  - sekretarz